×

Vào autorp.ru bằng tên miền autorp.ru

Đụ em gái tình đầu đang say sĩn nhiều năm gặp lại trong ngày họp lớp

  • 10 Total  
    70%
  • Nội Dung

Anh ấy đã biến tôi thành một người phụ nữ chứ không phải chồng tôi. Bây giờ tôi đã kết hôn với chồng tôi và sống không khó khăn, nhưng không phải điều gì cũng hài lòng. Một hôm, tôi nhận được giấy báo họp lớp. Khi tôi tham gia vào cuộc quấy rối, tôi đã gặp người đàn ông là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện và rất vui vẻ, vì vậy tôi đã uống quá nhiều và cuối cùng đã qua đêm với anh ta. Có lẽ tôi đang cố lấy rượu làm cái cớ. Từ hôm nay, nhà hát của niềm vui và niềm vui, mà chồng cô không thể chạm vào, mở màn.