×

Vào autorp.ru bằng tên miền autorp.ru

Cô vợ xinh làm nô lệ tình dục cho chủ nợ của chồng giúp chồng không phá sản

  • 4 Total  
    50%
  • Nội Dung

Tsumugi quyết định ký hợp đồng xử lý tình dục với nhà đầu tư Nakae, với điều kiện chồng cô, Yosuke, người đã bắt đầu kinh doanh giới thiệu đầu tư, sẽ cho cô vay 50 triệu yên. “Nếu tôi mượn một tháng, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với Yosuke một lần nữa…” Tuy nhiên, vào lúc này, Tsumugi không thể tưởng tượng được một tháng sẽ như thế nào. Tôi không thể tin rằng mình không muốn thỏa thuận kết thúc… Tôi không thể tin rằng mình đã lạc vào con cặc của Nakae trước mặt chồng mình.