×

Vào autorp.ru bằng tên miền autorp.ru

Chuyện tình thầy giáo trẻ và cô học sinh xinh xắn

  • 42 Total  
    66%
  • Nội Dung

Đã hơn năm năm kể từ ngày tôi nghỉ việc. Chồng tôi, một người tử tế khi chúng tôi kết hôn, bây giờ đi làm kinh doanh. Anh ấy là một đệ tử thánh thiện đã nâng đỡ tôi trong những ngày trống vắng này. Anh ấy là một thành viên tốt của cộng đồng và một thành viên tốt của cộng đồng. Tôi nghĩ “quan hệ bất chính với học sinh của tôi” sẽ sớm chấm dứt. Nhưng mỗi lần gom xác lại, tôi vui mừng khôn xiết.