×

Vào autorp.ru bằng tên miền autorp.ru

Cám dỗ của đường tăng từ Tây Vương Nữ Quốc

Loading

Đang tải player vui lòng chờ

    2 60%
  • Nội Dung

Thầy trò Đường Tăng về cách xin kinh xuyên Tây Lương Nữ Quốc, nơi đây toàn là phụ nữ, nếu bạn đã xem Tây du ký thì nên biết, Đường Tăng đã phải lòng nữ vương Tây Lương nữ quốc. Lương Nữ Quốc. à hai người đang tránh mặt nhau như khác với cốt truyện đã xem =))